İletişim Bilgileri

Adres :Yeni Doğan Mah . Fabrika Cad. No 26 Sakarya
Telefon : 0850 333 57 37
Cep Telefonu : 0544 226 50 60
E-Posta : info@kariyerpark.com.tr